رزومه اصلی

بردیا اروانه

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۸۳ تا مهر ۱۳۸۴

shen Cafe

، تشریفات/هتلداری و کترینگ

، Bartender

آذر ۱۳۸۴ تا مهر ۱۳۸۶

Senor cafe restaurant

، تشریفات/هتلداری و کترینگ

، Bartender

اردیبهشت ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۳

Viuna Cafe

، تشریفات/هتلداری و کترینگ

، Bartender

، کارشناس

آذر ۱۳۹۳ تاکنون

Afshar corporation

، بازاریابی و فروش

، sales manager

پروژه‌ها

۱۳۹۲

Set up a branch of Viuna Cafe

executive supervisor

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

60% Complete

علایق و فعالیت‌ها

Learn the art of cooking

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری