محمد مهدی ایاصوفی

متولد:

۲ - ۳ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

مدیریت

اجرایی ، دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸

۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸

عمران

عمران ، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد ، کارشناسی معدل , ۱۳