سارا مکی

متولد:

۲۱ - ۶ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

مهندسی صنایع

صنایع ، دانشگاه دانشگاه تهران ، کارشناسی معدل , ۱۵

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

مهندسی صنایع

صنایع ، دانشگاه دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸

شرایط کاری من

حقوق مورد انتظار:

250000000 ریال