رزومه اصلی

رضا محمدزاده

متولد:

۲۵ - ۱۰ - ۱۳۶۲

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

ادبیات نمایشی

دانشگاه آزاد واحد بوشهر ، کارشناسی ارشد

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱

کارگردانی سینما

دانشگاه آزاد واحد بوشهر ، کارشناسی

۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵

تکنولوژی صید و بهره برداری

دانشگاه علمی کاربردی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۳

صدا و سیما بوشهر

، مالی و حسابداری

خلاصه فعالیت‌ها : کار در دو سریال صدا و سیما بوشهر سالهاي 1387 و

فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۳

، مالی و حسابداری

خلاصه فعالیت‌ها : نویسنده، محقق و دستیار کارگردان فیلم مستند"گردان 61"، سال

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نویسندگی

100% Complete

عکاسی و فیلم برداری

60% Complete

افتخارات

- اجراي چندین تئاتر از سال 1376 تاکنون - برنده جایزه بهترین نمایشنامه از جشنواره استانی فجر براي نمایش "ناخدا و بچھ ھا" ، 1384 - برنده جایزه بھترین نمایشنامھ از جشنواره استانی اعتیاد برای نمایش "می خواھم فریاد بزنم"، 1381 - برنده حایزه بهترین بازیگر

- اجراي چندین تئاتر از سال 1376 تاکنون - برنده جایزه بهترین نمایشنامه از جشنواره استانی فجر براي نمایش "ناخدا و بچھ ھا" ، 1384 - برنده جایزه بھترین نمایشنامھ از جشنواره استانی اعتیاد برای نمایش "می خواھم فریاد بزنم"، 1381 - برنده حایزه بهترین بازیگر