رزومه اصلی

نسیم دریکوند

متولد:

۱۵ - ۴ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵

مدیریت

مالی ، دانشگاه خوارزمی تهران(علوم اقتصاد سابق) ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷.۸

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ICDL1,2

80% Complete

معامله گری اوراق تامین مالی

60% Complete

بازاریابی و مذاکره

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

مختصری از من

انگیزه بالا جهت انجام وظایف محوله،پشتکار بالا،علاقه مند به نظم و انظباط،انتقاد پذیر و روابط اجتماعی بالا ،خلاق و نوآور