رزومه اصلی

نگین چهارلنگ قلی پور

متولد:

۳۱ - ۱ - ۱۳۶۵

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضعیت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰

کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه اهواز ازاد

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

کامپیوتر

سیستمهای سخت افزاری ، دانشگاه ازاد اهواز ، کارشناسی

پیشینه شغلی

آبان ۱۳۹۰ تا دی ۱۳۹۱

شرکت ملی حفاری

، سخت افزار و شبکه

، کار اموز

مرداد ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵

شرکت ملی حفاری

، سخت افزار و شبکه

، کار اموز

تیر ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵

شرکت ملی حفاری

، سخت افزار و شبکه

، کار اموز

پروژه‌ها

۱۳۹۵

تجارت ابری

تهیه کننده پروژه

مهارت‌ها

زبان‌ها

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

خود مدیریتی

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری