رزومه اصلی

lili farnia

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تاکنون

مهندسی مواد

متالورژی صنعتی ، دانشگاه خواجه نصیر ، کارشناسی معدل , ۱۴.۳

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تعهد و انگیزه خدمت

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی