رزومه اصلی

Hamed Mansoori

متولد:

۱۸ - ۱ - ۱۳۶۴

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸

ریاضی کاربردی

دانشگاه صنعتی تبریز ، کارشناسی ارشد

۱۳۹۴ تاکنون

MBA

عمومی ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۳

نیکا اکسون

، برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار

، مدیر فروش و بازاریابی

فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳

مدرسان شریف

، بازاریابی و فروش

، مسئول نمایندگی و مشاوره و فروش

فروردین ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۵

بهین نگاره گستر گیتی

، حقوق

، مسئول امور حقوقی و قراردادها

تیر ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵

میزان گستر شریف بخش برنامه نویسی و تحلیل داده

، منابع انسانی / آموزش

، مدیر داخلی و سرپرست بخش سرمایه های انسانی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

Microsoft Excel

80% Complete

SPSS

60% Complete

Matlab

60% Complete

Maple

60% Complete

Business Strategy (استراتژی کسب و کار)

80% Complete

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

60% Complete

Marketing and sales(فروش و بازاریابی)

60% Complete

Strategic management (مدیریت استراتژیک)

80% Complete

مدیریت منابع انسانی (HRM)

60% Complete

کارشناس آموزش

60% Complete

Statistical analysis (تحلیل های آماری)

80% Complete

بهینه سازی و تحقیق در عملیات

80% Complete

برنامه ریزی آموزشی

80% Complete

محاسبات حقوق و دستمزد

80% Complete

قوانین و مقررات بیمه

80% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

60% Complete

عربی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی