منا خداوردیان مقدم

متولد:

۱۳ - ۶ - ۱۳۶۲

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹

شیمی

آلی ، دانشگاه تربیت معلم سبزوار ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸.۱۲

خلاصه فعالیت‌ها , دارای 4 مقاله ثبت شده در مجلات معتبر خارجی،و ارائه پوستر در شانزدهمین کنفرانس شیمی آلی ایران سال 88

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۸۴ تا مهر ۱۳۸۴

پتروشیمی خراسان شمالی

، مهندسی شیمی

خلاصه فعالیت‌ها : فعالیت در آزمایشگاه پتروشیمی خراسان شمالی به عنوان کارآموز به مدت 3ماه

خرداد ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۸۷

شرکت ایزوگام به بام ممتاز شرق

، مهندسی صنایع

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : گذراندن دوره تدوین نظام نامه کیفی ، گذراندن دوره کار با دستگاههای کنترل کیفیت ایزوگام ، تدوین نظام نامه کنترل کیفیت شرکت ایزوگام به بام ممتاز شرق

مهر ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۲

دانشگاه علمی کاربردی شهرداریهای خراسان شمالی

، منابع انسانی و آموزش

خلاصه فعالیت‌ها : علاوه بر مدیر آموزش به عنوان مدیر گروه ،معاون شورای حل اختلاف و دبیر شورای آموزشی مرکز نیز فعالیت داشتم

فروردین ۱۳۹۳ تاکنون

شرکت دژبناقرن

، منابع انسانی و آموزش

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ICDL2

100% Complete

نرم افزار تخصصی شیمی

100% Complete

Microsoft Power Point

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

توسعه فردی (خود توسعه ای)

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی