انسیه عرفان

متولد:

۱۰ - ۵ - ۱۳۶۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

زبان و ادبیات فارسی

محض ، دانشگاه اصفهان ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

80% Complete

علایق و فعالیت‌ها

فالیت در حوزه فرهنگی، حوزه کتاب و نشر و مطبوعات

نقاط قوت رفتاری

توسعه فردی (خود توسعه ای)

خود مدیریتی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی