رزومه اصلی

سبا موسوی فرد

متولد:

۲۲ - ۲ - ۱۳۷۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵

فیزیک

دانشگاه آیت الله عظمی بروجردی ، کارشناسی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶

فیزیک

اتمی مولکولی لیزر ، دانشگاه خوارزمی ، کارشناسی ارشد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

کامپیوتر

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

علایق و فعالیت‌ها

ارتباطات مدیریت نو آوری حل مسئله ورزش موسیقی ادبیات علوم دینی هنر

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری