مهدی نوروزی

متولد:

۲۱ - ۱۲ - ۱۳۶۰

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴

حقوق

حقوق خصوصی وقرار دادها ، دانشگاه آزاد اسلامشهر ، کارشناسی معدل , ۱۶.۵۴

خلاصه فعالیت‌ها , جزء نفرات برتر بودم

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۸۸ تاکنون

دفتر خانه اسناد رسمی

، حقوق

، کارشناس

مهر ۱۳۹۳ تاکنون

شرکت کیمیا صنعت آرادان

، حقوق

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : تنظیم قرارداد های شرکت و تنظیم دادخواستهای حقوقی و پیگیری مطا لبات معوقه و وصول مطا لبات و طرح دعاوی در مراجع حقوقی وکيفري

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

حقوق تجارت وحقوق ثبت و امور مالیاتی

100% Complete

office2013

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)