رزومه اصلی

میلاد الهیاری

متولد:

۲۰ - ۱۲ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹

برق

صنعتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان معدل , ۱۳.۱۳

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲

برق

قدرت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان ، کارشناسی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

20% Complete

Microsoft Word

20% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری