رزومه اصلی

مهرداد ده نمکی

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تاکنون

مهندسی کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه غیر انتفاعی شمال ، کارشناسی معدل , ۱۳

پروژه‌ها

۱۳۹۵

نرم افز مدیریت دانشگاهی jse با استفاده از javafx

مسوئل و طراح و برنامه نویس

۱۳۹۵

نرم افز مدیریت دانشگاهی( jee)

مسوئل و طراح و برنامه نویس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Java

100% Complete

Oracle

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری