بهاره لقمان

متولد:

۱۹ - ۹ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه پیام نوربومهن ، کارشناسی معدل , ۱۴

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۸۹ تا بهمن ۱۳۹۱

شرکت کیان مد آوا

، مالی و حسابداری

، کارشناس

اسفند ۱۳۹۱ تاکنون

شرکت آسیا آراد تیراژه ( GRUNDIG)

، مالی و حسابداری

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

تسلط کامل بر روی ویندوز - Exeel - Word

80% Complete

تسلط کامل بر روی نرم افزار مالی از جمله هلو و سپیدار و .....

100% Complete

تهیه و ارسال لیست بیمه پرسنل

100% Complete

تهیه و ارسال خرید و فروش فصلی به سامانه دارایی

100% Complete

تهیه صورت مغایرت بانکی

100% Complete

تهیه گزارشات مدیریت

80% Complete

تهیه ارزش افزوده و ارسال به سامانه دارایی

100% Complete

مغایرت گیری و بستن حساب با مشتریان

100% Complete

تهیه قیمت تمام شده ی کالاهای وارداتی و خرید داخلی

100% Complete

ارسال اظهارنامه به سامانه دارایی

100% Complete

تهیه لیست حقوق پرسنلی

100% Complete

تهیه و ارسال لیست مالیات پرسنل

100% Complete

محاسبات و تجزیه و تحلیل مسائل مالی

100% Complete

مهارت کامل بر روی سیستم دو دفتره بودن شرکت

100% Complete

تسلط کامل بر روی سیستم انبار و حسابداری انبارگردانی

100% Complete

زبان

انگلیسی

20% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

افتخارات

به عنوان کارمند نمونه در سطح کل شرکت

به عنوان کارمند نمونه در قسمت مالی و حسابداری

مختصری از من

اینجانب توانایی شرکت در کارهای اشتراکی در تیم مالی را داشته و بسیار با انگیزه در زمینه مالی کار کرده . بسیار کوشا و پیگیر امور داخلی مالی بوده . در زمینه حضور و غیاب در محیط کاری بسیار منظم و منظبت بوده . دارای اخلاق تیمی و سازگار با همکاران می باشم . دارای قدرت بیان عالی بوده .