احسان خواجه پیری

متولد:

۲۵ - ۴ - ۱۳۶۱

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۷۷ تا ۱۳۸۰

کامپیوتر

کار و دانش ، دانشگاه هنرستان شهید سروندی ، دیپلم

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۸۰ تاکنون

دبستان علوی 2 پسرانه

، سایر

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

IT و صوتی تصویری

80% Complete

vegas & adobe

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی