رویا غفاری خامنه

متولد:

۱۸ - ۶ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵

مدیریت اجرایی

استراتژیک ، دانشگاه دانشگاه تبریز ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

شرکت عمران دریان

، سایر

تیر ۱۳۸۹ تا دی ۱۳۹۵

شرکت عمران دریان

، مالی و حسابداری

تیر ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۵

شرکت عمران دریان

، مالی و حسابداری

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

دیدافزارسیستم

، بازاریابی و فروش

خلاصه فعالیت‌ها : درزمینه ی ارتباط با مشتری و کار با نرم افزار CRMو شایگان

فروردین ۱۳۹۶ تاکنون

تجهیزات پزشکی ایران

، منابع انسانی و آموزش

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Word

20% Complete

نرم افزار بیمه (ListDisk)

20% Complete

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

20% Complete

شایگان

20% Complete

حقوق دستمزد دارایی

20% Complete

زبان

انگلیسی

20% Complete