رزومه اصلی

محمد ابوطالبی نجف آبادی

متولد:

۸ - ۱۲ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

مشمول

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

مهندسی مواد

شناسایی و انتخاب مواد ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶.۷۳

خلاصه فعالیت‌ها , ثبت مقاله با عنوان "مشخصه یابی پوششهای WC-%XCo اعمال شده به روش HP/HVOF بر روی فولاد زنگ نزن 683 و بررسی رفتار آنها در حمام مذاب روی" در نشریه علوم و مهندسی سطح