رزومه اصلی

h y

متولد:

۱ - ۶ - ۱۳۶۷

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱

زبان انگلیسی

مترجمی ، دانشگاه پیام نور خوی ، کارشناسی معدل , ۱۶