رزومه اصلی

هاشم علیاری

متولد:

۲۳ - ۳ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱

برق

انتقال و توزیع ، دانشگاه مجتمع آذربایجان ، کارشناسی معدل , ۱۴