رزومه اصلی

مینا طرفی

متولد:

۲۷ - ۴ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

حسابداری

دانشگاه شهید چمران اهواز ، کارشناسی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

تنظیم حقوق و دستمزد دستی و ایکسلی

100% Complete

سندرسی و دفتر نویسی

80% Complete

اظهار نامه مالیاتی

80% Complete

قوانین مالیاتی

80% Complete

اکسل

80% Complete

آشنایی با معاملات خرید و فروش فصلی

80% Complete

قوانین و مقررات بیمه

80% Complete

نرم افزار هلو

80% Complete

حقوق و دستمزد کارکنان

80% Complete

نرم افزار بیمه (ListDisk)

80% Complete

نرم افزار رد کردن مالیات

80% Complete

نرم افزار حسابداری راینو

80% Complete

نرم افزار حسابداری اخوان محاسب

80% Complete