لواسانی

متولد:

۲۱ - ۲ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

پروژه‌ها

۱۳۹۴

پروژه فیروزه

جانشین سرپرست کارگاه

۱۳۹۴

آناهید

کارشناس اجرایی

تاکنون ادامه دارد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ETABS

40% Complete

AutoCAD

60% Complete

Excel

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

خود مدیریتی

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی