رزومه اصلی

فائزه ترشیزی

متولد:

۱۴ - ۳ - ۱۳۷۴

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶

معماری

مهندسی معماری ، دانشگاه شمس گنبد کاووس ، کارشناسی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

طراحی معماری

40% Complete

Autodesk 3ds Max

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

رهبری

مدیریت تعارض