زینت حسینی

متولد:

۲۹ - ۱۲ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

مدیریت

بازرگانی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، کارشناسی معدل , ۱۷

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶

مدیریت

منابع انسانی استراتژیک ، دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸.۸۴

خلاصه فعالیت‌ها , عنوان پایان نامه:‌بررسی اثربخشی سیستم ارزیابی عملکرد بانک ملی ایران استاد راهنما: آقای دکتر آرین قلی پور

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۹۲ تا دی ۱۳۹۲

شرکت انتقال داده های آسیاتک

، بازاریابی و فروش

، کارشناس

دی ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۳

شرکت همیاران سپهر راستین

، بازاریابی و فروش

خرداد ۱۳۹۵ تا خرداد ۱۳۹۶

اروم ناب ایده آل

، منابع انسانی و آموزش

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : طراحی و اجرای سیستم ارزیابی عملکرد انجام مصاحبه های شغلی اجرا و تحلیل آزمونهای روانشناختی از قبیل MBTI، NEO، Disc و ... طراحی و اجرای فرایندهای منابع انسانی از قبیل جذب و استخدام، آموزش و ... طبقه بندی مشاغل براساس مدل وزارت کار، هی گروپ و مرسر تجزیه و تحلیل شغل و ارزشیابی مشاغل انجام امور پرسنلی و اداری امور بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی

خرداد ۱۳۹۶ تاکنون

گروه صنعتی گلرنگ- شرکت فروشگاههای افق کوروش

، منابع انسانی و آموزش

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : طراحی فرایندهای مرتبط با منابع انسانی انجام مصاحبه های شغلی اجرا و تحلیل آزمونهای روانشناختی از قبیل MBTI، NEO، Disc و ... اجرای پروژه جذب، آموزش و ارزیابی عملکرد سرپرستان

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

اصول و فنون مذاکره

60% Complete

زبان بدن

60% Complete

طراحی کانون ارزیابی

80% Complete

طراحی شاخص های کلیدی عملکرد

80% Complete

ICDL1,2

100% Complete

Adobe Photoshop

60% Complete

PW-Kara

60% Complete

hamkaran system

60% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

ترکی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

توسعه فردی (خود توسعه ای)

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مختصری از من

فردی علاقه مند و با انگیزه نسبت به حوزه مدیریت منابع انسانی هستم. چند مورد از ویژگی های بارز من که می تواند در پیشبرد اهداف سازمانی شما مفید باشد عبارتند از مسئولیت پذیری بالا، انگیزه، روحیه کار تیمی و سخت کوشی.