رزومه اصلی

الهه کتولی

متولد:

۸ - ۵ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

متاهل

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲

حسابداری

دانشگاه پیام نور شهریار ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۵

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

، مالی و حسابداری

، کارشناس صندوق

، کارشناس

تیر ۱۳۹۶ تاکنون

آرنیکا مهر کیش

، مالی و حسابداری

، حسابدار

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Excel

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete