محسن احمدی

متولد:

۳۰ - ۶ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

پیشینه شغلی

اسفند ۱۳۹۲ تاکنون

شرکت برق منطقه ای باختر - شرکت بتانیر

، سایر

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مهندسی برق شبکه های انتقال - توزیع

100% Complete

MS Office

100% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

تعهد و انگیزه خدمت

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

شرایط کاری من

حقوق مورد انتظار:

0 ریال