مائده غفلتی

متولد:

۱۴ - ۱۰ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹

علوم انسانی

برنامه ریزی شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری ، کارشناسی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵

علوم انسانی

اکوتوریسم گردشگری طبیعت ، دانشگاه آموزش عالی قشم ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۸۹ تا آبان ۱۳۹۱

شهرداری تهران‌

، سایر

پروژه‌ها

۱۳۸۹

نیمرخ محلات منطقه ۲۱

ناظر پروژه

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Excel

60% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

ArcGIS

60% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

علایق و فعالیت‌ها

لیدر موسسه هیوا به صورت تفریحی