جواد جامی

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

نرم افزار

نرم افزار ، دانشگاه آزاد ، کارشناسی معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۰

پست بانک

، بازاریابی و فروش

فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳

حیاط نو

، پزشکی درمانی/پرستاری/

آبان ۱۳۹۳ تاکنون

شرکت نفت سپاهان

، سایر

، کارشناس

پروژه‌ها

۱۳۹۴

پروژه نرم افزار

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

تهیه گزارشات مدیریت

80% Complete

نرم افزار انبار همکاران سیستم

80% Complete

نرم افزار همکاران سیستم

80% Complete

نرم افزار همکاران سیستم

60% Complete

فرزین

60% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

علایق و فعالیت‌ها

والیبال

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

شبکه سازی / شریک شدن

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری