رزومه اصلی

نظام ال منیع

متولد:

۱۷ - ۵ - ۱۳۵۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴

حسابداری

دانشگاه ازاد ، کارشناسی

پیشینه شغلی

اسفند ۱۳۷۹ تا اسفند ۱۳۸۵

شرکت کشتیرانی دریا سریع

، مالی و حسابداری

، کارمند امور مالی