سهیل مهجوری

متولد:

۱۱ - ۱۰ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲

مهندسی صنایع

تحلیل سیستم ها ، دانشگاه رازی کرمانشاه ، کارشناسی معدل , ۱۴

پیشینه شغلی

دی ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۵

هتل 5 ستاره هایکرست کردستان عراق

، روابط عمومی/ محتوا و رسانه

خرداد ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۳

شرکت پخش رنگاله

، مالی و حسابداری

، کارشناس

آبان ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۲

شرکت گیتی پلاستیک زاگرس

، عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری

، کارشناس

پروژه‌ها

۱۳۹۲

کنترل برنامه زمان بندی پروزه سد مخزنی کبوترلانه

دستیار کنترل پروزه

دوره کارآموزی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مدیر تولید

80% Complete

مدیر امور مهندسی و تعمیرات

80% Complete

رایانه کار

80% Complete

رایانه کار

80% Complete

مهارت‌های کسب‌وکار و کارآفرینی

80% Complete

MS Project

80% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Excel

60% Complete

Microsoft Outlook

100% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

عربی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

توسعه فردی (خود توسعه ای)

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

افتخارات

Certification of Service توصیه نامه اط طرف مدیریت هتل 5 ستاره هایکرست سلیمانیه کردستان عراق

مختصری از من

As you can see, I have had extensive vacation work experience in office environments, the retail sector and service industries, giving me varied skills and the ability to work with many different types of people. I believe I could fit easily into your team. I am a conscientious person who works hard and pays attention to detail. I'm flexible, quick to pick up new skills and eager to learn from others. I also have lots of ideas and enthusiasm. I'm keen to work for a company with a great reputation and high profile . I have excellent references and would be delighted to discuss any possible vacancy with you at your convenience. In case you do not have any suitable openings at the moment, I would be grateful if you would keep my CV on file for any future possibilities