رزومه اصلی

نام

متولد:

۲۵ - ۸ - ۱۳۹۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد