رزومه اصلی

محمدعلی پنجه شاهی

متولد:

۱۱ - ۱۱ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳

کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه خاوران ، کارشناسی معدل , ۱۸.۳۲