رزومه اصلی

Khashayar Khaghani

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۷۳ تا ۱۳۷۹

مهندسی صنایع

تکنولوژی صنعتی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، کارشناسی

۱۳۷۳ تا ۱۳۷۹

مهندسی صنایع

تکنولوژی صنعتی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، کارشناسی

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۴

گلستان

، عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری

، مدیر تولید

شهریور ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۴

گلستان

، عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری

، مدیر تولید