رزومه اصلی

جواد ساجدی

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

مهندسی صنایع

مدیریت سیستم و بهره وری ، دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷.۵

۱۳۶۹ تا ۱۳۷۳

ریاضی کاربردی

تحقیق عملیات ، دانشگاه دولتی شهید نیکبخت ، کارشناسی معدل , ۱۴

پیشینه شغلی

آبان ۱۳۸۱ تاکنون

شرکت خدمات مهندسی برق (مشانیر)

، مهندسی صنایع

، کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

، کارشناس