رزومه اصلی

محمد حسین حسینی

متولد:

۴ - ۱۰ - ۱۳۶۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸

مدیریت صنعتی

مدیریت تولید و عملیات ، دانشگاه شهید بهشتی ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۵

۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴

مدیریت صنعتی

دانشگاه تهران ، کارشناسی معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۴

شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت (وابسته به بانک ملت)

، برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار

، مدیر تعالی و بهبود سیستم ها

تیر ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۲

شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت (وابسته به بانک ملت)

، برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار

، رئیس اداره تشکیلات و روش ها

فروردین ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۹۰

شرکت پارسیان طب (مهندسی پزشکی)

، برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار

، کارشناس تضمین کیفیت - نماینده مدیریت در سیستم مدیریت کیفیت

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

برنامه ریزی استراتژیک

100% Complete

مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)

100% Complete

مدل تعالی سازمان (EFQM)

100% Complete

استاندارد ISO 9001

100% Complete

تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها

100% Complete

کارت امتیازی متوازن (Bsc)

100% Complete

مدیریت ریسک

100% Complete

مدیریت استراتژی

100% Complete

مدیریت کیفیت

60% Complete

تفکر سیستمی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تدبیر / فهم سیاسی

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی