رزومه اصلی

hossein abolhasani

متولد:

۱۷ - ۱۲ - ۱۳۵۴

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۷۹ تا فروردین ۱۳۹۵

، مالی و حسابداری

، مدیر ارشد

فروردین ۱۳۷۹ تا فروردین ۱۳۹۵

، مالی و حسابداری

، مدیر ارشد

فروردین ۱۳۹۰ تاکنون

، مالی و حسابداری

، مدیر ارشد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Marketing and sales (فروش و بازاریابی)

20% Complete

MS Office

20% Complete

زبان

ترکی

20% Complete

انگلیسی

20% Complete

انگلیسی

20% Complete

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

تاثیر گذاری / مذاکره

توسعه دیگران (منتورینگ)

حل مسئله و تصمیم گیری

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مشتری مداری