رزومه اصلی

محمود جعفری

متولد:

۱ - ۲ - ۱۳۵۱

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۵۸ تا ۱۳۷۰

انسانی

. ، دانشگاه . ، دیپلم معدل , ۱۶

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۰

ماسه شویی ماهان راه

، سایر

، نگهبانی

، کارشناس

تیر ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۳

رینگ خودرو

، خرید و تدارکات /زنجیره تامین

، تدارکات

خرداد ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵

اجرنسوز

، خرید و تدارکات /زنجیره تامین

، ناظرخرید

بهمن ۱۳۸۵ تا دی ۱۳۸۸

ایران خودرو حیدریه

، سایر

، کارگری

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

توسعه فردی (خود توسعه ای)

مشتری مداری