رزومه اصلی

علی کریمی

متولد:

۲۲ - ۲ - ۱۳۷۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

مشمول

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵

عمران

عمران ، دانشگاه نیمه دولتی ، کارشناسی معدل , ۱۴

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۵

شخصی

، مهندسی مکانیک/هوافضا

، سرپرست کارگاه

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ETABS

100% Complete

SAFE

60% Complete

Land

60% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete