رزومه اصلی

دلارا سادات مداح زاد

متولد:

۱۷ - ۱ - ۱۳۷۰

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵

روانشناسی

ارشد باليني ، دانشگاه ازاد اشتیان ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷