مائده رجایی

متولد:

۱۵ - ۱ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰

مدیریت دولتی

دانشگاه پیام نور ، کارشناسی معدل , ۱۶

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۵

پیشران صنعت تهران

، بازاریابی و فروش

، کارشناس