پانیذ گرجی

متولد:

۱۷ - ۶ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

MBA

استراتژی ، دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸.۸۷