رزومه اصلی

اسماعیل جمالپور

متولد:

۱ - ۷ - ۱۳۵۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

برق

برق صنعتی ، دانشگاه مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای شهرکرد معدل , ۱۵