یوسف رستمی

متولد:

۴ - ۵ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه آزاد قزوین ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

شرکت کاشی و سرامیک ارم چهلستون

، مالی و حسابداری

، کارشناس