رزومه اصلی

امیر رکنی

متولد:

۸ - ۵ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱

مکانیک

مهندسى تكنولوژى خودرو ، دانشگاه آزاد آیت الله آملی ، کارشناسی

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۵

پارس حیان

، بازاریابی و فروش

، وزیتور علمی فروش _ سوپروایزر فروش شهرستان

، کارشناس

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

40% Complete