رزومه اصلی

مسعود سلطانزاده

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲

حقوق

بینالملل ، دانشگاه آزاد ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷۶۱