رزومه اصلی

مژگان نوبهاری

متولد:

۲۹ - ۵ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه شهید بهشتی ، کارشناسی معدل , ۱۴

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه پیام نور کرج ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴

فرانگر زرفام

، مسئول دفتر

، مسئول دفتر

آذر ۱۳۹۴ تاکنون

انتشارات فرای علم

، سایر

، کارمند اداری

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی