سمیرا جانانی

متولد:

۲ - ۱۲ - ۱۳۷۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

صنایع غذایی

كنترل كيفيت ، دانشگاه غیرانتفایی ارم معدل , ۱۵

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

شرایط کاری من

حقوق مورد انتظار:

6000000 ریال