مهیار عابدینی

متولد:

۷ - ۱۱ - ۱۳۶۱

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶

مهندسی عمران

عمران ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ، کارشناسی