مصطفی میرزایی

متولد:

۲۵ - ۲ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۳۸۶

شرکت دل آرا ترابر

، سایر

دی ۱۳۸۷ تا اردیبهشت ۱۳۹۴

شرکت مهرگام پارس

، عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری