رزومه اصلی

محمد بخشی پور

متولد:

۲۶ - ۹ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

مشمول

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱

مهندسی برق

مخابرات ، دانشگاه شهید بهشتی تهران ، کارشناسی معدل , ۱۵.۵

خلاصه فعالیت‌ها , زمینه تحقیق مخابرات نوری

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

مهندسی برق

قدرت ، دانشگاه لرستان ، کارشناسی معدل , ۱۸.۵۵

خلاصه فعالیت‌ها , پایان نامه حفاظت ترانسفورماتور قدرت

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Excel

80% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

Matlab

100% Complete

Comsol

100% Complete

SPSS

60% Complete

Gams

60% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete